Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum
 3. Obiekt zapewnia:
  • osobom zatrudnionym niezbędne maseczki
  • możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej.
 4. Obiekt deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.
 5. Obiekt ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny
 6. Obiekt realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
  • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
  • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
  • zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
  • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
  • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
  • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;
  • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 7. Obiekt może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
 8. Obiekt zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.
 9. Obiekt dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej odległości sprzętów do ćwiczeń oraz dostosuje się do obecnie obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektu oraz sprzętów do ćwiczeń.
 10. Obiekt udostępnił dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla klientów w obszarze wejścia na sale przy recepcji.
 11. Obiekt zapewnia dezynfekcje wymienioną w pkt. 9, jak i w szczególnych przypadkach udostępni środki do dezynfekcji klientowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.
 12. Obiekt zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych mat, ręczników i przyborów osobistych.
 13. Obiekt zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, szatni, toalet i stref, z których korzysta klient.
 14. Obiekt dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie placówki, klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.
 15. Obiekt udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Klient składa taką deklaracje w formie oświadczenia.
 16. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Obiekt dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.
 17. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 15 minutowe pomiędzy zajęciami.
 18. Zaleca się by osoby przebywające w poczekalni zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5 m oraz stosowali osłonę ust i nosa zgodnie z zaleceniami obsługi
 19. Obiekt rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, prosimy by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to obiektywnie możliwe.
 20. Klienci są zobowiązani do korzystania z osłony ust i nosa, które muszą nabyć we własnym zakresie. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się pkt 15, z uwzględnieniem, iż kierownictwo obiektu może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy prawnej
 21. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem i zachowany jest dystans społeczny 1,5 m w celu zastosowania maksymalnych środków bezpieczeństwa.
 22. Obiekt zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.
 23. W przypadku podejrzenia zachorowania osoby przebywającej na obiekcie stosuje się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz działa zgodnie z wytycznymi przedstawionym w trakcie szkolenia sanitarnego dla kadry obiektu.
 24. Klient podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa

Jak zacząć przygodę z CrossFit?

Możesz zacząć swoją przygodę u nas na trzy sposoby:

STOPIEŃ TRUDNOŚCI ZAJĘĆ

1. ZAJĘCIA INTRO

To pierwsze i darmowe zajęcia dla osób rozpoczynających swoją przygodę z CrossFitem.
W trakcie INTRO czeka Cię wprowadzenie teoretyczne, omówienie fundamentalnych ruchów a następnie Twój pierwszy CrossFitowy trening.
Dowieszię się dlaczego warto ćwiczyć w grupie oraz jakie korzyści daje różnorodność naszych treningów i dlaczego powinniśmy wykonywać ruchy wielostawowe.
Każde zajęcia są skalowane czyli dopasowane do Twoich indywidualnych możliwości, kondycji i stopnia zawaansowania.
Zajęcia dbywają się w każdą sobotę o godz. 11.00.

2. BEGINNERS CLASS

Zajęcia dla początkujących i średnio – zawaansowanych mają na celu nauczanie podstawowych ruchów w CrossFicie oraz rozwój podstawowych zdolności motorycznych ciała takich jak: siła, wytrzymałość, gibkość, wytrzymałość siłowa.
Na zajęciach staramy się zwiększać intensywność treningu, ale wciąż nie jest ona priorytetem.
Bazując na odpowiednich progresjach rozwijamy Cię jako kompletnego sportowca.

3. WOD – Workout of the Day

To docelowa forma zajęć w CrossFit przeznaczona dla osób, które znają już technikę ćwiczeń wykonywanych na treningu, znają terminologię i potrafią utrzymać prawidłową technikę ćwiczenia wraz ze wzrostem intensywności, która jest kluczowa do osiągania naszych celów treningowych.
Biorą udział w tych zajęciach poprawisz wyniki siłowe oraz poznacz trudniejsze wariacje ćwiczeń.

Słówka które powinien znać każdy CrossFit’er

Nie rozumiesz niektórych zwrotów? Spokojnie! Mamy dla Ciebie słownik pojęć CrossFit!

Zaczynając dopiero swoją przygodę z CrossFitem wielu dziwi się tajnym kodom rozpisanym na tablicy w BOX’ie. Bez obaw jednak – te z początku tajemnicze oznakowania to nic innego jak w skrócie przedstawiony plan treningowy na dany dzień. Wystarczy tylko przyswoić sobie kilka podstawowych zwrotów a szybko informacje na tablicy przestaną być czarną magią. Przychodzimy Wam z pomocą oferując zwięzły słownik wszelkich pojęć, które mogą się przewijać na naszych treningach.

Formy treningów dnia:

AMRAP (as many rounds/reps as possibile) – maksymalna liczba rund, bądź powtórzeń możliwych do wykonania w określonym czasie
BUY IN – element do wykonania na początku WOD na czas
BUY OUT – element do wykonania na koniec WOD na czas
EMOM (every minute on the minute) – wykonujemy dany element w minucie. Jeśli skończymy swoje zadanie przed upływem danej minuty – odpoczywamy do końca tej minuty
FT (for time) –  wykonanie określonego ćwiczenia w wyznaczonej liczbie powtórzeń możliwie jak najszybciej
RFT (rounds for time) – określona liczba rund do wykonania na czas
Tabata – zestaw dowolnych ćwiczeń wykonywanych w następującym schemacie: 8 rund: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku.

Podstawowe terminy:

Alternating (ze zmianą) – na przykład ręki przy każdym powtórzeniu rwania kettlebell lub nogi przy przysiadzie na jednej nodze – pistols
Benchmark – jest to WOD sprawdzający Twoją sprawność. Z góry ustalone zestawy ćwiczeń, takie same na całym świecie. Benchmarki są nazywane od nazw huraganów (Fran, Barbara, Helen).
Bumper – obciążenie/talerze na sztangę odporne na rzucanie
G (gymnastics) – ćwiczenia gimnastyczne z ciężarem własnego ciała
GHD – Glute Ham Developer – przyrząd do wykonywania brzuszków oraz wyprostów tułowia
MetCon (metabolic conditioning) – trening metaboliczno-kondycyjny na wysokiej intensywności.
No Rep – niezaliczone powtórzenie, wykonane poza wyznaczonymi standardami
PR (personal record) –  rekord
Rack – klatka do ćwiczeń
Rep (repetition) – powtórzenie
RM (repetition maximum) – powtórzenie wykonane z maksymalnym obciążeniem
Rx’d (as prescribed) – WOD w wersji zalecanej, bez skalowania
Set – seria
Skalowanie – dostosowywanie treningu do możliwości ćwiczącego
TC (time cap) – limit czasowy
UB ( unbroken) – określone liczba powtórzeń wykonana bez przerwy
W (weightlifting) – podnoszenie ciężarów
WOD (Workout of The Day) – trening dnia

Ćwiczenia z grupy Metabolic conditioning:

Air bike – rower Assault bike
DU (double unders)
 – podwójne skoki na skakance
Row – wiosłowanie na ergometrze wioślarskim
Run – bieganie
Shuttle run – bieg wahadłowy
SU (single unders) – pojedyncze skoki na skakance

Ćwiczenia z grupy Gymnastics:

Air Squat – przysiad z wykorzystaniem własnego ciała
BMU (bar muscle-up) – wsparcie ciągiem na drążku
Box Jump – wskok na skrzynię
Burpee (padnij powstań) – wyrzut nóg w podporze i wyskok w górę
Chest to bar (C2B) – podciągnięcie z dotknięciem klatką piersiową do drążka
Dip – pompka poręczach lub skrzyni
Glute-Ham Sit-ups – brzuszki na maszynie GHD
Handstand – stanie na rękach
Handstand walk – chodzenie na rękach
Hip Extension – wyprost w stawie biodrowym na maszynie GHD lub z pozycji leżącej na plecach z ugiętymi kolanami ze sztangą znajdującą się na biodrach
HRPU (hand release push-up) – pompka z oderwaniem dłoni
HSPU (handstand push-up) – pompka w staniu na rękach
Jumping jacks – pajacyki
K2E (knees to elbows) – przyciąganie kolan do łokci w zwisie na drążku
Lunge – wykrok
MU (muscle-up) – wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych
Over box – przeskoki lub przejścia przez skrzynie bez wyprostu bioder na skrzyni (box jumps over, burpees box jumps over)
Pistol – przysiad na jednej nodze
Pull-up – podciągnięcie na drążku
Push-up – pompka
Ring dip – pompka na kółkach gimnastycznych
Rope climb – wspinanie się po linie
Sit-up – skłon tułowia w przód z leżenia do siadu
T2B (Toes to bar) – przyciąganie stóp do drążka w zwisie na drążku
Wall climb – wspinanie nogami na ścianę do stania na rękach

Ćwiczenia z grupy Weightlifting:

Back squat – przysiad ze sztangą trzymaną na plecach
Bench Press – wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej
Clean – zarzut sztangi do przysiadu
Cluster – zarzut do przysiadu do wyciskopodrzutu
C&J (clean and jerk) – podrzut
DL (deadlift) – martwy ciąg
FS (front squat) – przysiad ze sztangą trzymaną na klatce piersiowej
Goblet squat – przysiad z kettlebell trzymanym na klatce piersiowej
Hang clean – zarzut ze zwisu
MedBall Clean – Zarzut piłką lekarską
OHS (overhead squat) – przysiad ze sztangą trzymaną nad głową, tzw. przysiad rwaniowy
Power clean – zarzut do ćwierćprzysiadu lub półprzysiadu
RUS KB swing (Russian kettlebell swing) – wymach kettlebell na wysokości oczu
Shoulder press / Push press / Push jerk – wyciskanie sztangi z klatki piersiowej stojąc
SN (snatch)– rwanie
SDHP (sumo deadlift high pull) – martwy ciąg sumo z uniesieniem sztangi do brody
Thruster – przysiad ze sztangą trzymaną na klatce piersiowej połaczony z wyciśnięciem sztangi nad głowę
TGU (turkish get-up) – tureckie powstanie – wstawanie z leżenia do pozycji stojącej z kettlebell trzymanym w wyprostowanej ręce
USA KB swing (American kettlebell swing) – wymach kettlebell nad głowę
WallBall shot – wyrzut piłki z przysiadu do celu

Wybierz dogodne dla Ciebie zajęcia

Sprawdź grafik
Logo Miasteczko CrossFit Wilanów

MIASTECZKO CROSSFIT

CrossFit
CrossFit
Proud
Reebok